คณะกรรมการกองประกวด

คุณอลิสา พันธุศักดิ์

ประธานคณะกรรมการจัดการกองประกวด Miss Tiffany's Universe

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด Miss Tiffany's Universe

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
2. เพื่อช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักมากขึ้น
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผ่านการทำกิจกรรมกับการประกวดฯแบบ Live Streaming ทาง Social Media และ Youtube
4. เพื่อสร้างความทัดเทียมและการยอมรับให้เกิดขึ้นในสังคม
5. เพื่อคัดเลือกสาวประเภทสองที่มีความงามและความสามารถ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด Miss International Queen 
6. เพื่อคัดเลือกทรัพยากรบุคคลที่สนใจในวิชาชีพศิลปะการแสดงเข้ามาสู่วงการศิลปิน

Contest Prize

Miss Tiffany's Universe 2022

Miss Tiffany’s Universe 2022 จะได้รับ • สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล • รางวัลเงินสด 250,000 บาท • รถยนต์พร้อมประกันภัยชั้น 1 จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ • Gift Voucher จาก โรงพยาบาลผิวหนังอโศก โรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพจาก เมืองไทยประกันชีวิต • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฟีโรเน่และได้เป็น Presenter ประจำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฟีโรเน่ เป็นเวลา 1 ปี • มงกุฎเพชรจาก God Diamonds • ห้องพักประจำตำแหน่งจาก Woodlands Hotel and Resort Pattaya เป็นเวลา 1 ปีเต็ม • บัตรเข้าชมการแสดง ทิฟฟานี่โชว์พัทยา ตลอด 1 ปีเต็ม • ช่อดอกไม้จาก Flow Design Florist

SECOND RUNNER UP

2ND RUNNER UP จะได้รับ • สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล • รางวัลเงินสด 80,000 บาท • Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ • ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฟีโรเน่ • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพจาก เมืองไทยประกันชีวิต

FIRST RUNNER UP

1ST RUNNER UP จะได้รับ • สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล • รางวัลเงินสด 120,000 บาท • Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ • ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฟีโรเน่ + บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพจาก เมืองไทยประกันชีวิต

MISS PHOTOGENIC

MISS PHOTOGENIC จะได้รับ • สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล • เงินสด 30,000 บาท • Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ • ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฟีโรเน่

MISS CONGENIALITY

• สายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล • รางวัลเงินสด 30,000 บาท • Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ • ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฟีโรเน่

MISS SILKY SKIN by ASOKE SKIN HOSPITAL

MISS SILKY SKIN by ASOKE SKIN HOSPITAL จะได้รับ • สายสะพาย • Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท จากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก Asoke Skin Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

MISS POPULAR VOTE

MISS POPULAR VOTE จะได้รับ • สายสะพาย • รางวัลเงินสด 30,000 บาท • Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ • Fast Track เข้ารอบ 11 คนสุดท้ายทันที

BEST EVENING GOWN

BEST EVENING GOWN จะได้รับ • สายสะพาย • รางวัลเงินสด 30,000 บาท • Gift Voucher จากประตูน้ำโพลีคลีนิคโดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ • ผลิตภัณฑ์จาก โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฟีโรเน่

Our Sponsors