2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Miss Tiffany's Universe 2012
Miss Tiffany's Universe 2012
พรรณวิลาส มงคล
First Runner Up
First Runner Up
ณิชา ชัยพฤกษ์
Second Runner Up
Second Runner Up
ศิริวรกานต์ บุตรตะโยธี
Miss Kiss Sexy Star
Miss Kiss Sexy Star
นิสามนี เลิศวรพงศ์
Miss Social Network
Miss Social Network
นิสามนี เลิศวรพงศ์
Miss Photogenic
Miss Photogenic
โสภิดา รชานนท์
Most Stylish Costume
Most Stylish Costume
ณิชา ชัยพฤกษ์

Our Sponsors