2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส 2018
Miss Tiffany's Universe 2018
กัญญ์วรา แก้วจีน
รองชนะเลิศอันดับ 1
First Runner Up
ธีรชยา พิมพ์กิติเดช
รองชนะเลิศอันดับ 2
Second Runner Up
วรวลัญช์ ทวีกาญจน์
Miss Popular Vote
Miss Popular Vote
ณิชารีย์ ทองหมั้น
Miss Silky Skin by Asoke Hospital
Miss Silky Skin by Asoke Hospital
ธีรชยา พิมพ์กิติเดช
Miss Lamoon by SK Clinics
Miss Lamoon by SK Clinics
ธีรชยา พิมพ์กิติเดช
Miss Photogenic
Miss Photogenic
อภัสรา หมื่นน้อย
Best Evening Gown
Best Evening Gown
มิญชญา โพธิ์คำ
Miss Congeniality
Miss Congeniality
ฌัชชาภาร์ เทพคุณานนท์

Our Sponsors