2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส 2015
Miss Tiffany's Universe 2015
โสภิดา ศิริวัฒนานุกูล
รองชนะเลิศอันดับ 1
First Runner Up
กานต์ชญา กัญจน์ชนะกุล
รองชนะเลิศอันดับ2
Second Runner Up
พิมพ์นารา อธิพัฒน์เดชากร
Miss Photogenic
Miss Photogenic
ศลิษา โพธิสาร
Miss Congeniality
Miss Congeniality
ธนิศร อันชื่น
Miss Best Costume
Miss Best Costume
ฐานันตรา เบกิน
Miss Silky Skin by Skin Asoke Hospital
Miss Silky Skin by Skin Asoke Hospital
พัชรวรินทร์ เศรษฐชยานันต์
Miss Popular Vote
Miss Popular Vote
พัชรวรินทร์ เศรษฐชยานันต์
Miss Sexy Star
Miss Sexy Star
พิมพ์นารา อธิพัฒน์เดชากร

Our Sponsors