2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส 2020
Miss Tiffany's Universe 2020
ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา
รองชนะเลิศอันดับ 2
Second Runner Up
เมธาวี ทองไทยแท้
รองชนะเลิศอันดับ 1
First Runner Up
อภัสรา หมื่นน้อย
Miss Photogenic
Miss Photogenic
ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา
Miss Silky Skin
Miss Silky Skin
ธีรชยา พิมพ์กิติเดช
Miss Popular Vote
Miss Popular Vote
ปณิธี จันทรพิทักษ์
Miss Healthy Star
Miss Healthy Star
ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา
Miss Tiffany Noppamas
Miss Tiffany Noppamas
อภัสรา หมื่นน้อย
Best Evening Gown
Best Evening Gown
ชวัลลักษณ์ กาฬภักดี

Our Sponsors