2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Miss Tiffany's Universe 2013
Miss Tiffany's Universe 2013
เนฐนภาดา กัลยานนท์
Second Runner Up
Second Runner Up
โสภิดา รชานนท์
First Runner Up
First Runner Up
ชนัญชิดา รุ่งเพชรรัตน์
Miss Photogenic
Miss Photogenic
ญาดา คงศรีเจริญ
Miss Congeniality
Miss Congeniality
พัชราพร นัยอินทร์
Miss Best Costume
Miss Best Costume
เนฐนภาดา กัลยานนท์
Miss Kiss Sexy Star
Miss Kiss Sexy Star
โสภิดา รชานนท์
Miss Ripley's Popular Vote
Miss Ripley's Popular Vote
ปรีชยา สเถียรบุญ
Most Stylish Cocktail Dress
Most Stylish Cocktail Dress
เพชรลดา ปัญญ์

Our Sponsors