2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส 2017
Miss Tiffany's Universe 2017
รินรดา ธุระพันธ์
รองชนะเลิศอันดับ 1
First Runner Up
ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา
รองชนะเลิศอันดับ 2
Second Runner Up
พิมพ์พิศา ภาณุปวินทร์โชค
Best Costume
Best Costume
รินรดา ธุระพันธ์
Miss Congeniality
Miss Congeniality
ภัทรธิดา ปัตตานี
Miss Beauty Inside by Wacoal
Miss Beauty Inside by Wacoal
นิชานาถ เอี่ยมสอาด
Miss Silky Skin by Asoke Hospital
Miss Silky Skin by Asoke Hospital
รินรดา ธุระพันธ์
Miss Photogenic
Miss Photogenic
รินรดา ธุระพันธ์
Miss Popular Vote
Miss Popular Vote
พัชรา หอมตลบ

Our Sponsors