2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส 2014
Miss Tiffany's Universe 2014
ณิศศา เกตุระหงส์
รองชนะเลิศอันดับ 1
First Runner Up
รชยา นพการุณ
รองชนะเลิศอันดับ 2
Second Runner Up
ตรีทิพย์นิภา ทิพย์ปภาดา
Best Costume
Best Costume
มิลลนานิน แสนเทพ
Miss Congeniality
Miss Congeniality
นันธริกา รุ่งโรจน์
Miss Photogenic
Miss Photogenic
ตรีทิพย์นิภา ทิพย์ปภาดา
Miss Sexy Star
Miss Sexy Star
ณิศศา เกตุระหงษ์
Miss Ripley's Popular Vote
Miss Ripley's Popular Vote
ทัศนันท์ กังแฮ
Most Stylish Cocktail
Most Stylish Cocktail
จิดาภา น้อยขวัญ

Our Sponsors