2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส 2019
Miss Tiffany's Universe 2019
ฤทัยปรียา เนื่องลี
รองชนะเลิศอันดับ1
First Runner Up
ธัญญาฎา กันภัยเพื่อน
รองชนะเลิศอันดับ2
Second Runner Up
พัชรา ศรีพัฒนกุล
Miss Congeniality
Miss Congeniality
พัชรา หอมตลบ
Best Evening Gown
Best Evening Gown
ชลภัทรสร ศรีกัณหา
Miss Photogenic
Miss Photogenic
นิลลดา ประเสริฐสังข์
Miss Popular Vote
Miss Popular Vote
กาญจน์ กาญจนสุธา
Miss Pherone
Miss Pherone
ธัญญาฎา กันภัยเพื่อน
Miss Silky Skin
Miss Silky Skin
ศิริประภา พูลทรัพย์

Our Sponsors