2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
มิสทิฟฟานี่ยูนิเวอร์ส 2016
Miss Tiffany's Universe 2016
จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
Second Runner Up
รณัณฎา วัฒนาศิริวิไลกุล
รองชนะเลิศอันดับ 1
First Runner Up
มิลลนานิน แสนเทพ
Miss Photogenic
Miss Photogenic
จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน
Miss Congeniality
Miss Congeniality
ชยาภา ศรีอ้วน
Miss Best Costume
Miss Best Costume
อารยา บัว
Miss Silky Skin by Asoke Hospital
Miss Silky Skin by Asoke Hospital
จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน
Miss Snail White by Namu Life
Miss Snail White by Namu Life
มิลลนานิน แสนเทพ
Miss Fit & Firm
Miss Fit & Firm
ฌัชชาภาร์ เทพคุณานนท์

Our Sponsors